XE 4 CHỖ

Đăng lúc 15:58:22 02/10/2018

GIÁ VÉ HÀ NỘI ĐI NỘI BÀI

  XE 4 CHỖ  |  XE 7 CHỖ  | THÔNG TIN  

 • QUẬN TÂY HỒ -> SÂN BAY NỘI BÀI: 175.000đ
 • QUẬN CẦU GIẤY -> SÂN BAY NỘI BÀI: 175.000đ
 • QUẬN HOÀN KIẾM -> SÂN BAY NỘI BÀI: 175.000đ
 • QUẬN BẮC TỪ LIÊM ->SÂN BAY NỘI BÀI: 175.000đ – 200.000đ
 • QUẬN BA ĐÌNH -> SÂN BAY NỘI BÀI: 175.000đ
 • QUẬN NAM TỪ LIÊM -> SÂN BAY NỘI BÀI: 175.000đ – 220.000đ
 • QUẬN ĐỐNG ĐA -> SÂN BAY NỘI BÀI: 175.000đ – 220.000đ
 • QUẬN THANH XUÂN -> SÂN BAY NỘI BÀI: 190.000đ – 230.000đ
 • QUẬN LONG BIÊN-> SÂN BAY NỘI BÀI: 180.000đ – 220.000đ
 • QUẬN HAI BÀ TRƯNG -> SÂN BAY NỘI BÀI: 190.000đ – 220.000đ
 • QUẬN HOÀNG MAI -> SÂN BAY NỘI BÀI: 220.000đ – 250.000đ
 • QUẬN THANH TRÌ -> SÂN BAY NỘI BÀI: 220.000đ – 250.000đ
 • QUẬN HÀ ĐÔNG -> SÂN BAY NỘI BÀI: 210.000đ – 250.000đ

 

GIÁ VÉ NỘI BÀI VỀ HÀ NỘI

  XE 4 CHỖ  |  XE 7 CHỖ  | THÔNG TIN  

 • SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN TÂY HỒ: 230.000đ – 250.000đ
 • SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN CẦU GIẤY: 230.000đ – 250.000đ
 • SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN HOÀN KIẾM: 230.000đ – 250.000đ
 • SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN BẮC TỪ LIÊM: 230.000đ – 250.000đ
 • SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN BA ĐÌNH: 230.000đ – 250.000đ
 • SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN NAM TỪ LIÊM: 230.000đ – 250.000đ
 • SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN ĐỐNG ĐA: 250.000đ – 280.000đ
 • SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN THANH XUÂN: 250.000đ – 280.000đ
 • SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN LONG BIÊN: 250.000đ – 280.000đ
 • SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN HAI BÀ TRƯNG: 250.000đ – 280.000đ
 • SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN HOÀNG MAI: 250.000đ – 280.000đ
 • SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN THANH TRÌ: 250.000đ – 280.000đ
 • SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN HÀ ĐÔNG: 250.000đ – 280.000đ