XE 7 CHỖ

Đăng lúc 15:55:31 02/10/2018

GIÁ VÉ HÀ NỘI ĐI NỘI BÀI

  XE 4 CHỖ  |  XE 7 CHỖ  | THÔNG TIN  

 • QUẬN TÂY HỒ -> SÂN BAY NỘI BÀI: 220.000đ – 250.000đ
 • QUẬN CẦU GIẤY -> SÂN BAY NỘI BÀI: 220.000đ – 250.000đ
 • QUẬN HOÀN KIẾM -> SÂN BAY NỘI BÀI: 220.000đ – 250.000đ
 • QUẬN BẮC TỪ LIÊM ->SÂN BAY NỘI BÀI: 230.000đ – 250.000đ
 • QUẬN BA ĐÌNH -> SÂN BAY NỘI BÀI: 220.000đ – 250.000đ
 • QUẬN NAM TỪ LIÊM -> SÂN BAY NỘI BÀI: 230.000đ – 250.000đ
 • QUẬN ĐỐNG ĐA -> SÂN BAY NỘI BÀI: 230.000đ – 250.000đ
 • QUẬN THANH XUÂN -> SÂN BAY NỘI BÀI: 230.000đ – 250.000đ
 • QUẬN LONG BIÊN-> SÂN BAY NỘI BÀI: 230.000đ – 250.000đ
 • QUẬN HAI BÀ TRƯNG -> SÂN BAY NỘI BÀI: 220.000đ – 250.000đ
 • QUẬN HOÀNG MAI -> SÂN BAY NỘI BÀI: 250.000đ – 290.000đ
 • QUẬN THANH TRÌ -> SÂN BAY NỘI BÀI: 250.000đ – 290.000đ
 • QUẬN HÀ ĐÔNG -> SÂN BAY NỘI BÀI: 250.000đ – 290.000đ

 

GIÁ VÉ NỘI BÀI VỀ HÀ NỘI

  XE 4 CHỖ  |  XE 7 CHỖ  | THÔNG TIN  

 • SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN TÂY HỒ: 280.000đ – 290.000đ
 • SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN CẦU GIẤY: 270.000đ – 290.000đ
 • SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN HOÀN KIẾM: 270.000đ – 290.000đ
 • SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN BẮC TỪ LIÊM: 270.000đ – 290.000đ
 • SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN BA ĐÌNH: 270.000đ – 290.000đ
 • SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN NAM TỪ LIÊM: 290.000đ – 320.000đ
 • SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN ĐỐNG ĐA: 290.000đ – 320.000đ
 • SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN THANH XUÂN: 290.000đ – 320.000đ
 • SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN LONG BIÊN: 290.000đ – 320.000đ
 • SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN HAI BÀ TRƯNG: 290.000đ – 320.000đ
 • SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN HOÀNG MAI: 290.000đ – 340.000đ
 • SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN THANH TRÌ: 290.000đ – 340.000đ
 • SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN HÀ ĐÔNG: 290.000đ – 340.000đ